Το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν Ενημερωτική εκδήλωση – εκπαιδευτική ημερίδα την Δευτέρα 20/7 ώρα 12-14.00 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο να παρουσιαστούν αναλυτικά μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και υποστήριξή των επιχειρήσεων τόσο μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού όσο και της καταστρώσεως επιχειρηματικών σχεδίων από πληροφορίες που εισάγουν δοκιμαστικά, διορθώνουν ατομικά και λαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, καθώς και εργαλεία που αποσκοπούν στην συλλογή πληροφοριών για την αποτύπωση της καταστάσεως της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιοχή και στην πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε συναφή στατιστικά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EGOV_INNO του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 που συντονίζει ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVAPUGLIA και η Περιφέρεια της Απουλίας (μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών συστημάτων). Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας καθώς και στελέχη φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένα τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, email, στοιχεία φορέα, τηλέφωνο επικοινωνίας) εδώ.
egov_INNO Agenda

Η ηλεκτρονική Δ/νση της εκδήλωσης είναι : Link