Το συνέδριο θα γίνει διαδικτυακά στις 3/9.

Πρόγραμμα Συνεδρίουegov_INNO_conference_seminar_patras 1

Url Συνεδρίου : https://zoom.us/meeting/register/tJUkc-mvrTwiG9aev4MXAr6sGFdfoRNnYN5O

 

Τhe conference will be organised on-line on 3/9.

Conference Programegov_INNO_conference_seminar_patras 1

Conference url : https://zoom.us/meeting/register/tJUkc-mvrTwiG9aev4MXAr6sGFdfoRNnYN5O