Το συνέδριο θα γίνει διαδικτυακά. Οι σχετικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

 

Τhe conference will be organised on-line. Dates will be announced soon.