Ηλεκτρονική παρουσίαση εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων

Το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν Ενημερωτική εκδήλωση – εκπαιδευτική ημερίδα την Δευτέρα 20/7 ώρα 12-14.00 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο να παρουσιαστούν αναλυτικά μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και υποστήριξή των επιχειρήσεων τόσο μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού όσο και της … Continue reading Ηλεκτρονική παρουσίαση εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων